[POLACCO] Włoscy tradycjonaliści: Odkryć Evolę na nowo!

La voce del progetto RigenerAzione Evola arriva anche in Polonia! Proponiamo ai nostri lettori  in grado di comprenderla la recensione in polacco, a cura del sito nacjonalista.pl,  del convegno “Ripartire da Evola”  tenutosi a Roma il 30 Gennaio scorso. 

(www.nacjonalista.pl) – Dorobek ideowy Juliusa Evoli wciąż jest przekazywany kolejnym pokoleniom za sprawą szeregu grup tradycjonalistycznych i narodowo-rewolucyjnych. Zadaniem projektu „Regeneracja Evoli” jest nie tylko upamiętnienie, ale odnowienie i ożywienie myśli barona oraz ducha rewolty przeciwko współczesnemu światu.

Zorganizowana w Rzymie konferencja pod hasłem „Odkryć Evolę na nowo!” zgromadziła na sali komplet publiczności, potwierdzając, iż w dobie memów i filmików jest zapotrzebowanie na rzeczy ważne i poważne. Wśród mówców wybitni znawcy tradycjonalizmu i jego propagatorzy.

Rodolfo Sideri w swoim wystąpieniu poruszył kwestię stosunku Evoli do faszyzmu, zaś Maurizio Rossi omówił podejście włoskiego myśliciela do narodowego socjalizmu. Profesor Claudio Mutti przybliżył słuchaczom relacje na linii Evola-Codreanu. Rumuński nacjonalista był dla Włocha idealnym uosobieniem człowieka czynu, zaś legionowa mistyka powodem do fascynacji. Słowa takie jak „Nowy Człowiek” i „Legionista” od momentu pamiętnego spotkania z Kapitanem na trwałe pojawiały się w tekstach Juliusa Evoli.

Przedstawiciel Comunita Militante RAIDO, jednej z organizacji stojących za projektem, podsumował nauczanie Evoli jako wskazówkę na drodze do szlachetnego życia, które jest niezbędne do dumnej postawy w świecie ruin. Poświęcenie, odrzucenie wszystkiego, co jest wulgarne i niszczące, dotrzymywanie słowa, dystans do siebie, to przejawy zachowań i postawy duchowej osoby, która uważa się za człowieka Tradycji. Zanim przystąpimy do aktywizmu, motywowanego często chwilowym entuzjazmem i pozbawionego ideowego zakorzenienia, powinniśmy najpierw zadbać o swoją formację i walczyć ze wszystkim, co burżuazyjne, ulotne i „postępowe”. Takich ponadczasowych wskazówek udzielał nam Julius Evola.


A proposito di...


'[POLACCO] Włoscy tradycjonaliści: Odkryć Evolę na nowo!' has no comments

Vuoi essere il primo a commentare questo articolo?

Vuoi condividere i tuoi pensieri?

Il tuo indirizzo email non verrà divulgato.

"In una civiltà tradizionale è quasi inconcepibile che un uomo pretenda di rivendicare la proprietà di una idea e, in ogni caso, in essa chi così facesse, con ciò stesso si priverebbe di ogni credito e di ogni autorità, poiché condannerebbe l’idea a non esser più che una specie di fantasia senza alcuna reale portata. Se una idea è vera, essa appartiene in egual modo a tutti coloro che sono capaci di comprenderla; se è falsa, non c’è da gloriarsi di averla inventata. Una idea vera non può essere «nuova», poiché la verità non è un prodotto dello spirito umano, essa esiste indipendentemente da noi, e noi abbiamo solo da conoscerla. Fuor da tale conoscenza, non può esservi che l’errore" (R. Guénon)

Tutto quanto pubblicato in questo sito può essere liberamente replicato e divulgato, purché non a scopi commerciali, e purché sia sempre citata la fonte - RigenerAzione Evola